Trang chủ / Lớp 1 (Cánh diều) / Toán Lớp 1

Số 0 trong phép cộng

Thực hiện phép cộng dưới đây.

 
 
0 + 7 =