Trang chủ / Lớp 1 (Cánh diều) / Toán Lớp 1

Phép trừ với 0

Thực hiện phép trừ sau:
 
7 - 0 =