Trang chủ / Lớp 1 (Cánh diều) / Toán Lớp 1

Phép trừ với 1

Thực hiện phép trừ sau:
 
8 - 1 =