Trang chủ / Lớp 1 (Cánh diều) / Toán Lớp 1

Điền số thích hợp vào ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống
 
4 - = 1