Trang chủ / Lớp 1 (Cánh diều) / Toán Lớp 1

Phép trừ trong phạm vi 100

Thực hiện phép trừ sau:
 
78
- 20