Trang chủ / Lớp 1 (Cánh diều) / Toán Lớp 1

Phép trừ với 5

Thực hiện phép trừ sau:
 
5 - 5 =