Trang chủ / Lớp 1 (Cánh diều) / Toán Lớp 1

Phép trừ với 3

Thực hiện phép trừ sau:
 
6 - 3 =