Trang chủ / Lớp 1 (Cánh diều) / Toán Lớp 1

Phép trừ tròn chục

Thực hiện phép trừ sau:
 
50
- 10