Trang chủ / Lớp 3 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 3

Phép trừ các số trong phạm vi 10000

Thực hiện tính sau:
 
  10000
- 4351