Trang chủ / Lớp 3 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 3

Phép trừ các số trong phạm vi 100 000

Thực hiện tính sau:
 
  47554
- 23443