Trang chủ / Lớp 1 (Cánh diều) / Toán Lớp 1

Phép cộng với 4

Thực hiện phép cộng sau:
 
4 + 3 =