Trang chủ / Lớp 1 (Cánh diều) / Toán Lớp 1

Phép cộng với 0

Thực hiện phép cộng sau:
 
  0
+ 0