Trang chủ / Lớp 1 (Cánh diều) / Toán Lớp 1

Tìm phép cộng theo hình vẽ

Thực hiện phép cộng sau: