Trang chủ / Lớp 1 (Cánh diều) / Toán Lớp 1

Phép cộng với 1

Thực hiện phép cộng sau:
 
1 + 7 =