Trang chủ / Lớp 1 (Cánh diều) / Toán Lớp 1

Phép cộng trong phạm vi 100

Thực hiện phép cộng sau:
 
28
+ 11