Trang chủ / Lớp 1 (Cánh diều) / Toán Lớp 1

Điền số thích hợp vào ô trống

Thực hiện phép cộng dưới đây.

 
 
+ 3 = 8