Trang chủ / Lớp 1 (Cánh diều) / Toán Lớp 1

Phân biệt AM hay PM

Minh Phương đang đi bộ vào buổi sáng. Đồng hồ đang chỉ


 

Hỏi bây giờ là mấy giờ?

7:00 AM