Trang chủ / Lớp 3 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 3

Ôn tập về các bảng nhân

Thực hiện phép nhân sau:
 
2 x 6 =