Trang chủ / Mẫu giáo / Toán Mẫu giáo

Nhiều hơn và Ít hơn - So sánh bằng cách đếm

Nhóm nào có nhiều hơn?