Trang chủ / Lớp 1 (Cánh diều) / Toán Lớp 1

Nhiều hơn, ít hơn

Hình nào có nhiều hơn?