Trang chủ / Lớp 3 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 3

Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)

Thực hiện phép nhân sau:
 
  14
x 2