Trang chủ / Lớp 1 (Cánh diều) / Toán Lớp 1

Phép trừ với 9

Thực hiện phép trừ sau:
 
10 - 9 =