Trang chủ / Lớp 1 (Cánh diều) / Toán Lớp 1

Phép trừ với 7

Thực hiện phép trừ sau:
 
9 - 7 =