Trang chủ / Lớp 1 (Cánh diều) / Toán Lớp 1

Phép trừ với 2

Thực hiện phép trừ sau:
 
  10
- 2