Trang chủ / Lớp 1 (Cánh diều) / Toán Lớp 1

Phép cộng với 7

Thực hiện phép cộng sau:
 
0 + 7 =