Trang chủ / Lớp 1 (Cánh diều) / Toán Lớp 1

Tìm phép trừ theo hình ảnh

Hình nào biểu diễn phép trừ 4 - 1 = 3?