Trang chủ / Lớp 1 (Cánh diều) / Toán Lớp 1

Lớn hơn, dấu >. Bé hơn, dấu <. Bằng nhau, dấu =

Viết theo mẫu dưới đây