Trang chủ / Lớp 3 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 3

Làm quen với số La Mã

1. Số La mã XX có số tự nhiên tương ứng là bao nhiêu?
2. Số 7 trong hệ La Mã được viết như nào?
3. XXI là số bao nhiêu?
4. Số 4 viết theo hệ La mã là như nào?
5. Số 8 viết theo hệ La mã là như nào?
6. Số mười hai viết theo hệ La Mã như nào?
7. Cho 4 số sau: VII, IIV, VIII, X
Số lớn nhất là số nào?
8. Cho 4 số sau: VII, IV, VIII, X
Số bé nhất là số nào?
9. Số 22 viết theo hệ La mã như nào?
10. Số 16 viết theo hệ La mã như nào?