Trang chủ / Lớp 1 (Cánh diều) / Toán Lớp 1

Trừ với các bức tranh

Thực hiện phép trừ sau:

 
5 - 2 =