Trang chủ / Lớp 1 (Cánh diều) / Toán Lớp 1

Tìm phép cộng đúng

Phép cộng nào có kết quả là 4?