Trang chủ / Lớp 1 (Cánh diều) / Toán Lớp 1

Cộng với các hình ảnh

Điền số thích hợp vào ô trống

 
 
con ếch con ếch con ếch con ếch
1 + 3 =