Trang chủ / Mẫu giáo / Toán Mẫu giáo

Học cách đếm đến 3

Đếm số con gấu bông. Click vào mỗi hình để biết đang đếm đến mấy.
0
 
0
 
Có bao nhiêu con gấu bông?
1
2
3