Trang chủ / Lớp 1 (Cánh diều) / Toán Lớp 1

Hình vuông, hình tròn

Hình nào là hình tròn?