Trang chủ / Mẫu giáo / Toán Mẫu giáo

Hình tròn, hình vuông và hình tam giác

Hình nào là hình vuông?