Trang chủ / Lớp 3 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 3

Hình chữ nhật

1. Đây là hình chữ nhật?


2. Có bao nhiêu hình chữ nhật?3. Có bao nhiêu hình chữ nhật?4. Cạnh có ô trống dài bao nhiêu cm?5. Cạnh có ô trống dài bao nhiêu cm?
6.
Độ dài cạnh NE bằng độ dài cạnh nào dưới đây?7.
Độ dài cạnh CD là bao nhiêu?8.
Độ dài đoạn FD là bao nhiêu cm?9.
Hình trên có bao nhiêu hình chữ nhật?