Trang chủ / Mẫu giáo / Toán Mẫu giáo

Hình chữ nhật

Hình nào là hình chữ nhật?