Trang chủ / Lớp 3 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 3

Gấp một số lên nhiều lần

 
Đoạn thẳng AB dài 3 cm, đoạn thẳng CD dài gấp 5 lần đoạn thẳng AB. Hỏi đoạn thẳng CD dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Đáp án: cm