Trang chủ / Lớp 1 (Cánh diều) / Toán Lớp 1

Thực hiện phép trừ theo quy luật

Dưới đây là các cách để tạo ra số 3.
Hãy tìm quy luật và điền phép trừ còn thiếu
 
9 - 6 = 3
8 - 5 = 3
7 - 4 = 3

5 - 2 = 3