Trang chủ / Lớp 1 (Cánh diều) / Toán Lớp 1

Tạo nên số từ phép trừ

Tạo ra số 4 bằng phép trừ nào?