Trang chủ / Lớp 3 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 3

Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông

1. Mười hai xăng-ti-mét vuông được viết là:
2. Bốn mươi bảy nghìn xăng-ti-mét vuông viết là:
3. 83 986 cm2 đọc là:
4. 20cm2 + 20cm2 = ?
5. 89cm2 - 34cm2 = ?
6. 19 cm2 x 6 = ?
7. 120 cm2 : 8 = ?
8. Cho hai hình A và hình B. Biết diện tích mỗi ô vuông nhỏ là 1 cm2.

Diện tích hình A là bao nhiêu cm2?
9. Cho hai hình A và hình B. Biết diện tích mỗi ô vuông nhỏ là 1 cm2.

Diện tích hình B là bao nhiêu cm2?
10. Cho hai hình A và hình B. Biết diện tích mỗi ô vuông nhỏ là 1 cm2.

Diện tích hình A so với diện tích hình B?