Trang chủ / Lớp 1 (Cánh diều) / Toán Lớp 1

Đọc thời gian trên đồng hồ điện tử

Chiếc đồng hồ nào chỉ 7h?