Trang chủ / Lớp 1 (Cánh diều) / Toán Lớp 1

Đọc đồng hồ kim và đồng hồ điện tử

Đồng hồ kim đang chỉ mấy giờ?