Trang chủ / Lớp 1 (Cánh diều) / Toán Lớp 1

Đọc đồng hồ kim

Đồng hồ đang chỉ mấy giờ?


 
 
3:00