Trang chủ / Lớp 1 (Cánh diều) / Toán Lớp 1

Đo độ dài bằng các đồ vật

Sử dụng các con xúc xắc để đo độ dài đoạn thẳng dưới đây
 
 
 
Đoạn thẳng trên dài khoảng con xúc xắc