Trang chủ / Lớp 1 (Cánh diều) / Toán Lớp 1

Độ dài đoạn thẳng

Di chuyển chiếc thước kẻ để đo độ dài đoạn thẳng dưới đây theo cm

Đoạn thẳng trên dài khoảng cm