Trang chủ / Mẫu giáo / Toán Mẫu giáo

Đếm các vật, đồ vật đến 10

Có bao nhiêu con chim?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10