Trang chủ / Mẫu giáo / Toán Mẫu giáo

Đếm các đồ vật tới 3

Có bao nhiêu hạt mưa?
0
 
1
2
3