Trang chủ / Mẫu giáo / Toán Mẫu giáo

Đếm các đồ vật đến 5

Có bao nhiêu chiếc cốc?
0
 
1
2
3
4
5