Trang chủ / Mẫu giáo / Toán Mẫu giáo

Đếm các dấu chấm đến 3

Có bao nhiêu dấu chấm?.
0
 
Có bao nhiêu dấu chấm?
1
2
3