Trang chủ / Lớp 3 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 3

Đề thi học kỳ 2 toán lớp 3 | Đề 3

Số liền trước của số 58372 là: